Rättvisa arbetsförhållanden för alla


PopSockets holds our suppliers to the highest ethical and human rights standards and we’ve taken actions to ensure that remains of utmost priority. In 2018, PopSockets was approved as an affiliate company by the Fair Labor Association (FLA), an organisation that promotes best practices in company management of human rights within the supply chain. Our goal is to achieve full FLA accreditation in 2021. We’ve also defined a strict Code of Conduct that puts worker wellbeing as the number one priority. And of course it prohibits all forms of modern slavery, child labor, and harassment in the workplace.


Kvinnors hälsa i leverantörskedjan

Under 2018-2019, i ett försök att förbättra hälsan och välbefinnandet för kvinnor som arbetar i våra kinesiska fabriker, samarbetade PopSockets med HERProject, ett samarbetsinitiativ som strävar efter att stärka låginkomstkvinnor som arbetar i globala leveranskedjor. Genom ett årslångt utbildningsprogram med fokus på personlig hygien, familjeplanering, menstruation, mödrahälsa, HIV/AIDS och näring fick kvinnor möjligheten att bli förespråkare och göra hälsosamma val - både hemma och på arbetsplatsen.

Våra partners

Vi samarbetar med Sumerra, en global tjänsteleverantör inom socialt ansvar, hälsa och säkerhet samt miljömässig hållbarhet, för att årligen övervaka våra leverantörers efterlevnad av PopSockets uppförandekod. Se PopSockets VDs åtagande att upprätthålla vår uppförandekod för leverantörer med knappen nedan.


Och en fullständig lista över PopSockets tillverkningsanläggningar kan ses med knappen nedan.