Allmänna Villkor


Köpvillkor (“Villkoren")


ÖVERSIKT

Denna webbplats (www.popsockets.se) ägs och hanteras av PopSockets Europe BV, ett företag bildat enligt Nederlänska lagar med registreringsnummer 66735963 och vars registrerade adress är Stadionstraat 11-c-10, 4815NC Breda, NL 

Momsnummer: NL8566.78.314.B.01. 

Vår webbshop online https://www.popsockets.se/ drivs av salesforce.com inc., Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105. De förser oss med e-handelsplattformen online som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig.

På hela webbplatsen refererar termerna "vi", "oss" och "vår" till PopSockets. PopSockets erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats för dig, användaren, förutsatt att du accepterar alla villkor, policyer och meddelanden som anges här.

"Du" eller "din" refererar till en person som använder vår webbplats för att köpa produkter från oss.

 

Med "Produkter" avses PopSockets och produkter som görs tillgängliga på webbplatsen och säljs, vilket är (i) PopSockets, dvs. expanderande telefonhandtag och telefonstativ, och (ii) ytterligare produkter såsom bilhållare. Produkterna kan antingen väljas på webbplatsen eller anpassas genom att ladda upp en bild efter eget val, och genom att välja bas- och toppfärgen på sin popsocket. Genom att godkänna dessa villkor intygar och godkänner du att du har alla rättigheter, licenser eller nödvändiga auktorisationer för att ladda upp en sådan bild och använda bilden för att skapa en specialtillverkad PopSocket hos oss och få den levererad. 

Genom att acceptera dessa villkor samtycker du till att vara bunden av följande villkor ("Villkoren"), inklusive de villkor och policyer som det hänvisas till i dessa Villkor och som finns tillgängliga via hyperlänk. Observera att de villkor som är giltiga för din beställning alltid är de villkor som gäller från den tidpunkt då du beställer och inte en senare version. Du bör behålla en kopia av dessa Villkor för framtida referens.

För att kunna handla hos oss måste du vara minst arton (18) år.

 

1. ALLMÄNT

Vi förbehåller oss rätten att vägra att sälja våra Produkter till dig om vi har en legitim anledning för detta.

Genom att godkänna dessa Villkor intygar du att du agerar för personliga ändamål och inte för professionella, kommersiella eller industriella ändamål.

Rubrikerna som används i dessa Villkor och i detta avtal används endast för enkelhetens skull och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa Villkor.

 

2. PRODUKTER 

2.1 Vissa Produkter eller tjänster kan vara tillgängliga exklusivt online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter. Om de inte finns i lager kommer du inte att kunna beställa dem.

Vi har gjort vårt yttersta för visa färgerna och bilderna på ett verklighetstroget sätt på våra Produkter som visas i butiken på webbplatsen. Vi kan inte garantera att din bildskärms visning av någon färg är korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga att begränsa försäljningen av våra Produkter eller tjänster till någon person av legitima skäl. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av alla Produkter eller tjänster som vi erbjuder.

Alla beskrivningar av Produkterna eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande, om vi så önskar. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avbryta försäljningen av alla Produkter. De Produkter som du kan välja att köpa när du gör din beställning kommer alltid att finnas tillgängliga, under de villkor som beskrivs på webbplatsen vid den tiden.

Vi garanterar inte att kvaliteten på några Produkter, tjänster, information eller annat material som köpts eller erhållits av dig kommer att uppfylla dina förväntningar, förutom om kvalitén inte har angetts särskilt i det försäljningsavtal som ingåtts mellan dig och oss utan att det påverkar garantin enligt lag som beskrivs i avsnitt 8 nedan.

2.2 Specialbeställda Produkter. Du kan välja att skapa din egen personligt anpassade Produkt på vår webbplats genom att klicka på fliken "Skapa din egen" och ladda upp en logotyp, foto, design eller annat kreativt arbete (nedan kallat "Anpassat innehåll"), som kan skyddas enligt tillämplig lag om immateriella rättigheter (t.ex. upphovsrätt, varumärkesrätt). 

För att göra det möjligt för oss att tillverka de produkter du vill beställa ger du oss en världsomfattande, icke-exklusiv, överförbar, royaltyfri rättighet och licens att använda, reproducera och anpassa det Anpassade Innehållet för tekniska ändamål som dikteras av Popsockets tillverkningsprocess. Denna licens upphör att gälla vid leverans av Produkterna.

 

3. PRISER OCH BETALNING 

Priserna för våra Produkter kan ändras utan föregående meddelande till dig. Priset som gäller för ditt köp är det pris som visas på webbplatsen när du gör din beställning.

Priset på Produkterna listas och betalas i euro (€) (EUR) för Produkter som köpts på den europeiska webbplatsen. Priset inkluderar moms och andra tillämpliga skatter enligt gällande skattesats. Leveranskostnaderna anges också tillsammans med det totala priset.

De möjliga betalningsmetoderna för produkterna anges och beskrivs på vår webbplats under beställningsprocessen. 

 

4. BESTÄLLNINGSPROCESS

När du gör en beställning på vår webbplats, läs och kontrollera uppgifterna noggrant innan du skickar din beställning. Du har rätt att granska och ändra dina uppgifter innan du ingår avtal med oss.

Vi förbehåller oss rätten att vägra alla beställningar du gör hos oss om det finns legitima grunder för det. 

I händelse av att vi gör en ändring av eller annullerar en beställning kommer vi att försöka meddela dig genom att kontakta dig via den e-post och / eller faktureringsadress / telefonnummer som angavs när beställningen gjordes, utan att det påverkar din rätt till ersättning eller hävning/avslutande av avtalet.

Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som görs av återförsäljare, agenter eller distributörer. 

Ytterligare bankavgifter kan tillkomma på ditt köp beroende på bankvillkoren med din bank. 

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik på webbplatsen. Du samtycker till att snabbt uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer inklusive utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

När du har bekräftat din beställning och skickat iväg den skickar vi ett e-postmeddelande med en orderbekräftelse.

 

5. LEVERANS

Vi levererar våra Produkter till hela Sverige. Leveranstiden kommer att anges i den orderbekräftelse som skickas till dig via e-post och kommer att vara max 15 dagar från den dag du gjorde din beställning.

Produkter levereras mot betalning enligt din valda leveransmetod. Tillgängliga leveransmetoder kommer att synas före ditt köp på vår webbplats. Observera att visade leveranstider är uppskattningar. Den exakta leveranstiden kommer att skickas till dig i orderbekräftelsen. 

Leveransen startar från den tidpunkt då Produkterna börjar levereras till den adress som du har angett i beställningsformuläret. Ansvaret för Produkterna övergår till dig när du, eller en tredje part som anges av dig utöver val av transportör, tar över besittningen av Produkterna. 

Om vi ​​inte kan leverera Produkterna till dig vid det datum som anges i din orderbekräftelse via e-post, och vi inte levererar inom fem (5) arbetsdagar efter det angivna leveransdatumet, har du möjlighet att säga upp/häva avtalet med oss, vilket meddelas oss genom att du antingen skickar ett rekommenderat brev med mottagningsbevis eller via e-post med hjälp av kontaktuppgifterna längst ner på denna sida. Avtalet kommer att betraktas som avslutat vid den tidpunkt då vi informeras om ett sådant avslutande, såvida vi inte har levererat Produkterna under tiden.

 

6. ÅNGERRÄTT OCH RETURER

Du har rätt enligt lag att ångra ett ingånget avtal med hos oss och returnera alla Produkter inom 14 dagar räknat från dagen efter leveransen av dessa Produkter (dag som du eller en tredje part som är annan än transportören och som anges av dig tar över besittningen av Produkterna) utan att ange någon anledning. Som en gest har vi dock valt att förlänga din returrätt till 30 dagar.

I enlighet med 2 kap. 11 i Lag (2005: 59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du ingen ångerrätt i förhållande till produkter som har anpassats och tillverkats enligt dina specifikationer, dvs. specialtillverkats. 

För att utöva din ångerrätt ska du informera oss genom att skicka ett tydligt meddelande avseende att du utövar din ångerrätt genom att: 

Om du utnyttjar din ångerrätt genom att använda förfrågningsformuläret på vår webbplats kommer vi att bekräfta mottagandet av ditt meddelande om ångrat köp på ett hållbart medium (t.ex. e-post) utan onödigt dröjsmål.

Du kan också använda dig av följande standardiserade formulär för utövande av ångerrätten: https://www.konsumentverket.se/contentassets/c78f43844da74c7786821d8d12a98b5a/angerblankett_konsumentverket_150817.pdf 

 

Du måste använda dig av något av de två alternativ som angetts ovan för att du ska kunna utnyttja din ångerrätt.

 

Vi ger dig endast full återbetalning om Produkten är i samma skick som när den levererades. Om Produktens värde har minskat på grund av att den hanterats större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion, har vi rätt att göra ett avdrag på återbetalningen motsvarande värdeminskningen. 

 

Produkter ska returneras utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från det att du meddelat att du vill utnyttja din ångerrätt till Service Logistics B.V., Attn: PopSockets Returns, 10 Newtonweg, 5928 PN Venlo, Nederländerna.

 

Du får själv stå för kostnaden för att returnera Produkterna.

 

Om du utövar din lagstadgade ångerrätt kommer vi att ersätta dig priset på Produkterna, inklusive leveranskostnader (med undantag för de extra kostnader som uppkommer till följd av att du valt en annan typ av leverans än standardleverans), utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från det datum då vi informeras om din önskan att ångra köpet. Trots ovanstående har vi rätt till ersättning för Produkterna tills vi fått tillbaka Produkterna eller fram tills den dag vi får bevis på att Produkterna expedierats, beroende på vilket som är tidigast. Vi kommer att använda oss av samma betalningsmedel för återbetalning som du använde vid beställningstillfället. I vilket fall som helst kommer det inte att tillkomma några avgifter till följd av sådan återbetalning. 

 

Observera att du har möjlighet att avbryta/annullera din beställning, utan att det påverkar din ångerrätt enligt vad som beskrivits ovan, inom en (1) timme efter att du har slutfört ditt köp genom att använda formuläret som finns på at [please provide for a Swedish localized link]. Vi kommer i ett sådant fall inte att behandla din beställning och du kommer inte att få dina Produkter.

 

7. PERSONUPPGIFTSHANTERING

Hanteringen av din personliga information regleras av vår Integritetspolicy. Du finner vår Integritetspolicy här: https://www.popsockets.se/pages/website-privacy-policy.html?lang=sv_SE.

 

8. GARANTIER OCH REKLAMATION

Vi garanterar att varje vara i ett paket undersöks innan det levereras till dig. Om Produkten ändå är trasig eller felaktig, och defekten finns när Produkten anländer, kan du som kund reklamera Produkten.  

Enligt den svenska Konsumentköplagen (1990: 932) har du som konsument en reklamationsrätt på tre år, men du måste alltid meddela oss inom rimlig tid efter att du har upptäckt att Produkten är defekt eller felaktig. 

Meddela oss om din reklamation enligt följande:

Om din reklamation godkänns ersätter vi dig i enlighet med Konsumentköplagen (1990: 932) genom att antingen laga Produkten, ersätta den med en ny motsvarande Produkt, ge dig en prisreduktion eller genom att ge dig full återbetalning för Produkten (inklusive frakt och returkostnader).

 

9. ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi, vår styrelse, befattningshavare, anställda, dotterbolag, ombud, agenter, kontraktsparter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare, är inte ansvariga för förluster eller skador som:

(i) inte kunde förutses för parterna när kontraktet ingicks, förutom om förlusten beror på vårt fel eller grovt tjänstefel; eller

(ii) inte orsakats av någon juridisk eller avtalsenlig överträdelse från vår sida; eller

(iii) är indirekta förluster, eller

(iv) är resultatet av en force majeure-händelse, enligt definitionen i avsnitt 6:75 i den nederländska civillagen.

Vi utesluter eller begränsar inte på något sätt vårt ansvar gentemot dig i fall där det är olagligt att göra det, vilket också gäller avseende förlust eller skada som orsakats av oss avsiktligt eller av grov vårdslöshet.


 

10. KOMPENSATION VID SKADA OCH ANPASSADE PRODUKTER

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla PopSockets Sweden skadelösa  och våra moderföretag, dotterbolag, dotterbolag, partners, befattningshavare, styrelseledamöter, ombud, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda, från alla ersättningsanspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, som görs av någon tredje part på grund av eller till följd av ditt brott mot dessa Villkor eller de dokument som dessa Villkor innehåller genom hänvisning, eller ditt brott mot någon lag eller rättigheter gentemot en tredje part.

Du intygar och garanterar att du innehar alla nödvändiga rättigheter till det Innehåll som du laddar upp samt att det Uppladdade Innehållet inte gör intrång i någon tredje parts upphovsrätt, varumärkesrätt, designrätt, affärshemlighet eller annan immateriell rättighet samt att du ej inkräktar i någon annans personliga integritet (inklusive påståenden om någon annan persons uppskattande, stöd eller godkännande av någon annan eller något annat) eller någon annan typ av rättighet tillhörande en tredje part.

Du intygar och garanterar även att det Uppladdade Innehållet inte bryter mot tillämplig lag, och då särskilt att det inte avser eller innehåller symboler för organisationer som arbetar mot eller misskrediterar konstitutionella organ eller liknande. Du intygar även att innehållet inte är bedrägligt, hotfullt, kränkande, hatande, förargelseväckande, förtalande, obscent samt att det inte är förväxlingsbart med varumärken eller märkesprodukter som säljs av andra parter.

Om någon riktar anspråk eller krav mot oss, våra tjänstemän eller agenter i samband med utförandet enligt detta Avtal och som grundar sig i ditt brott mot dessa Villkor, tillämpliga lagar eller rättigheter för tredje part, är du skyldig att ersätta oss för eventuellt ansvar som uppstår samt för alla rimliga kostnader som drabbar oss, inklusive nödvändiga kostnader för rättsligt försvar.


 

11. BESTÄMMELSENS OGILTIGHET 

I händelse av att någon bestämmelse i dessa Villkor skulle komma att fastställas vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, ska en sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, och den icke verkställbara delen ska i så fall anses vara avskild från dessa Villkor. En sådan fastställelse av enskild bestämmelse i dessa Villkor ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av andra återstående bestämmelser.

 

12. UPPSÄGNING AV AVTAL

En uppsägning av avtalet påverkar inte våra rättigheter att ta emot pengar som du är skyldig oss i enlighet med avtalet.

 

13. FULLSTÄNDIGT AVTAL 

Underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa Villkor ska inte utgöra ett avstående från en sådan rättighet eller bestämmelse.

Dessa Villkor utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss och reglerar din användning av vår webbplats samt de köp du gör på vår webbplats, och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer och förslag, oavsett om de är muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss.

 

14. TVIST

Vi kommer alltid att försöka lösa eventuella tvister med dig snabbt och effektivt.

Om du är missnöjd med dina levererade Produkter; din kundupplevelse eller andra aspekter, vänligen kontakta oss så snart som möjligt via e-post på cs@popsockets.com eller genom att använda kontaktformuläret som finns tillgängligt på https://popsocketssweden.zendesk.com/hc/en-us/requests/new, genom att klicka på "submit a request form".

Om vi trots allt inte lyckas lösa en tvist med dig i enlighet med ovan hantering av klagomål kommer vi att meddela dig och ge dig viss information som krävs enligt lag om alternativa tvistlösning (ADR), inklusive kontaktuppgifterna nedan.

PopSockets följer alltid beslut Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. I de fall vi inte lyckas lösa en tvist med dig eller om du inte är nöjd med den föreslagna lösningen från vår kundtjänst, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden:

Allmänna Reklamationsnämnden, www.arn.se

Box 174

101 23 Stockholm

 

15. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION 

Dessa Villkor regleras av och tolkas i enlighet med tillämpliga lagar i Sverige. 

 

16. KONTAKT

Frågor om dessa Villkor ska skickas till oss på cs@popsockets.com eller genom att kontakta oss genom kontaktformuläret på webbplatsen: https://popsocketssweden.zendesk.com/hc/en-us/requests/new.

 

 


Användarvillkor (“Villkoren")


ÖVERSIKT

Denna webbplats (www.popsockets.se) ägs och hanteras av PopSockets Europe BV, ett företag bildat enligt Nederlänska lagar med registreringsnummer 66735963 och vars registrerade adress är Stadionstraat 11-c-10, 4815NC Breda, NL 

Momsnummer: NL8566.78.314.B.01. 

På samtliga delar av webbplatsen refererar termerna "vi", "oss" och "vår" till PopSockets. PopSockets erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats för dig, användaren, förutsatt att du accepterar alla villkor, policyer och meddelanden som anges här.

"Du" eller "din" refererar till en individ som använder vår webbplats för att köpa produkter av oss.

Med "Produkter" avses PopSockets och produkter som görs tillgängliga på webbplatsen och säljs, vilket är (i) PopSockets, dvs. expanderande telefonhandtag och telefonstativ, och (ii) ytterligare produkter såsom bilhållare. 

Med "Tjänst" avses åtkomst till vår webbplats och alla tjänster vi kan tillhandahålla på vår webbplats gratis eller mot betalning.

Genom att acceptera dessa villkor deltar du i vår "Tjänst/Tjänster" och samtycker till att vara bunden av följande villkor ("Villkor"), inklusive ytterligare villkor och policyer som hänvisas till häri och görs tillgängliga via hyperlänk. Om du inte godkänner alla delar i dessa Villkor kan du inte använda webbplatsen eller våra Tjänster. Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i vår webbshop på webbplatsen omfattas också av Villkoren. Du kan granska den senaste versionen av Villkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa Användarvillkor genom att informera dig i förväg och genom att publicera uppdateringar och / eller ändringar på vår webbplats,  samt informera dig om det datum dessa ändringar träder i kraft. Det är ditt ansvar att kontrollera denna sida med jämna mellanrum för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter ikraftträdandet av eventuella ändringar utgör ett godkännande av dessa ändringar.

 

1. KÖPVILLKOR ONLINE 

Genom att godkänna dessa Villkor intygar du att du har uppnått den åldersgräns som gäller i det land eller stat där du är bosatt, eller att du är myndig samt har gett oss ditt samtycke till att minderåriga för vilka du är vårdnadshavare för använder den här webbplatsen.

Du får inte använda våra Produkter för något olagligt eller obehörigt ändamål, och du får inte heller vid användning av Tjänsten bryta mot lagar i det land du är bosatt (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).

Du får inte överföra malware, virus eller någon kod av skadlig natur.

En väsentlig överträdelse eller brott mot någon av bestämmelserna i Villkoren kommer att resultera i ett omedelbart avslutande av våra Tjänster gentemot dig.

Om du genomför ett köp på webbplatsen gäller Köpvillkoren för ett sådant köp utöver dessa användarvillkor. Köpvillkoren har företräde i händelse av avvikelse mellan dessa två uppsättningar av villkor.

 

2. ALLMÄNNT  

Vi förbehåller oss rätten att vägra att tillhandahålla Tjänsten till dig om vi har en legitim anledning till det.

Genom att godkänna dessa Villkor intygar du att du agerar för personliga ändamål och inte för professionella, kommersiella eller industriella ändamål.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av Tjänsten, användning av Tjänsten eller tillgång till Tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken Tjänsten tillhandahålls utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss. 

Rubrikerna som används i dessa Villkor och i detta avtal används endast för enkelhetens skull och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa Villkor.

 

3. KORREKT, FULLSTÄNDIG SAMT TIDSENLIG INFORMATION 

Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats, såvida det inte följer av lag. Du godkänner att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

 

4. ÄNDRINGAR I TJÄNSTEN OCH PRISER

Priserna för våra Produkter kan ändras utan föregående meddelande till dig. Priset som gäller för dig är det pris som visas när du genomför din beställning. Vi förbehåller oss rätten när som helst att ändra eller avbryta Tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan föregående meddelande. Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisförändring, avstängning eller upphörande av Tjänsten, förutsatt att vi utför alla beställningar du har gjort hos oss och vi har bekräftat dessa beställningar.

 

5. PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt) 

Vi har gjort vårt yttersta för att så exakt som möjligt visa färgerna och bilderna på våra Produkter som visas i butiken på webbplatsen. Vi kan inte garantera att din bildskärms visning av någon färg är korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga att, begränsa försäljningen av våra Produkter eller tjänster till någon person av legitima skäl. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av alla Produkter eller tjänster som vi erbjuder.

 

6. SPECIALBESTÄLLDA PRODUKTER

Du kan välja att skapa din egen personliga Produkt på vår webbplats genom att klicka på fliken "Skapa din egen" och ladda upp en logotyp, foto, design eller annat kreativt arbete (nedan kallat "Anpassat innehåll"), som kan skyddas enligt tillämplig lag om immateriella rättigheter (t.ex. upphovsrätt, varumärke etc.).

För att göra det möjligt för oss att tillverka de Produkter du har köpt ger du oss en världsomfattande, icke-exklusiv, överförbar, royaltyfri rättighet och licens att använda, reproducera och anpassa det Anpassade innehållet för tekniska ändamål som dikteras av Popsockets tillverkningsprocess. Denna licens upphör att gälla vid leverans av Produkterna.

 

7. VALFRIA VERKTYG 

Vi kan komma att ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi dock ej övervakar eller har någon kontroll över. Du bekräftar och samtycker till att vi tillhandahåller tillgång till sådana verktyg ”i befintligt skick”, utan några garantier eller villkor av något slag och utan några intyg. Förutom när vi har brutit mot våra avtalsmässiga eller juridiska skyldigheter, har vi inget som helst ansvar som härrör från eller relaterar till din användning av verktyg från tredje part. All användning av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt på egen risk och efter eget gottfinnande och du bör se till att du är bekant med och godkänner villkoren avseende de verktyg som tillhandahålls av relevant(a) tredjepartsleverantör(er).

Vi kan också i framtiden erbjuda nya Tjänster och / eller funktioner via webbplatsen (inklusive lansering av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och / eller Tjänster ska också omfattas av dessa Villkor.

 

8. TREDJEPARTSLÄNKAR 

Visst innehåll, Produkter och tjänster som är tillgängliga via vår Tjänst kan innehålla material från tredje part. Tredjepartslänkar på denna webbplats kan leda dig till tredjepartswebbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller noggrannheten och vi garanterar inte och kommer inte att ha något ansvar för något tredjepartsmaterial eller webbplatser, eller för något annat material, produkter eller tjänster från tredje part. Förutom när vi har brutit mot våra juridiska eller avtalsenliga skyldigheter är vi inte ansvariga för någon olägenhet eller skada relaterad till köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som gjorts i samband med tredjepartswebbplatser. Läs noggrant tredjeparts policyer och praxis och se till att du förstår dem innan du genomför någon transaktion. Klagomål, problem eller frågor angående produkter från tredje part ska riktas till den tredje parten.

 

9. ANVÄNDARKOMMENTARER, FEEDBACK OCH ANDRA BIDRAG

Om du, på vår begäran, skickar vissa specifika bidrag (till exempel tävlingsbidrag) till oss eller om du utan någon begäran från oss skickar kreativa idéer, förslag, planer eller annat material, antingen online, via e-post, per post eller på annat sätt (vilka gemensamt hänvisas till som "Kommentarer" nedan), samtycker du till att vi när som helst, utan begränsningar och utan kompensation, kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda dessa Kommentarer i vilket medium som helst, för reklam och marknadsföringsändamål, på vår webbplats, på sociala medier (som Facebook, Twitter, Instagram) och delningsplattformar (Youtube, Dailymotion etc.), på e-banners och i reklam-e-postmeddelanden, i hela världen och under hela giltighetstiden för de immateriella rättigheter för eller relaterade till dina bidrag.

Vi är och kommer inte att vara skyldiga att (1) behålla några Kommentarer i förtroende; (2) att betala ersättning för eventuella Kommentarer; eller (3) för att svara på eventuella Kommentarer. Vi kan övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi enligt vårt eget gottfinnande anser är olagligt, stötande, hotande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt anstötligt eller bryter mot någon parts immateriella rättigheter eller dessa Villkor.

Du samtycker till att dina Kommentarer inte bryter mot någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, sekretess, personliga rättigheter eller annan personlig- eller äganderätt. Du samtycker vidare till att dina Kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material eller innehålla något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka Tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part angående ursprunget till eventuella Kommentarer. Du är ensamt ansvarig för dina Kommentarer och deras noggrannhet. Vi tar inget ansvar och inte heller rättsligt ansvar för Kommentarer från dig eller någon tredje part.

 

10. PERSONUPPGIFTER 

Hanteringen av din personliga information regleras av vår Integritetspolicy. Du finner vår Integritetspolicy här: https://www.popsockets.se/pages/website-privacy-policy.html?lang=sv_SE.

 

11. FEL, FELAKTIGHETER OCH UTELÄMNANDEN

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i Tjänsten som innehåller felskrivningar relaterat till produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader, transporttider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera informationen, om någon information i Tjänsten eller information på någon relaterad webbplats är felaktig, när som helst utan föregående meddelande. Informationen som kommer att gälla för dig kommer att vara den information som visas vid beställningen. Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive och utan begränsning, prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag eller om det föreligger ett fel. Inget specificerat uppdateringsdatum som tillämpats avseende Tjänsten eller på någon relaterad webbplats bör tolkas som att all information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

 

12. FÖRBJUDEN ANVÄNDNING

I tillägg till andra förbud som anges i Villkoren är det förbjudet att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt ändamål; (b) att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) att bryta mot internationella, nationella eller statliga regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att kränka eller göra intrång i våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, ärekränka, förtala, förakta, hota eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att lämna in falsk eller vilseledande information, (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan komma att  användas på något sätt som påverkar funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller av någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller internet; (h) att samla in eller spåra andras personliga information; (i) att skicka spam eller phishing-mail eller att engagera dig i annat skadligt beteende; (j) för något obscent eller omoraliskt syfte; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna för Tjänsten eller någon relaterad webbplats, för andra webbplatser eller på internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av Tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot någon av de förbjudna användningarna.

 

13. FRISKRIVNING GÄLLANDE GARANTIER 

Vi varken garanterar eller intygar att din användning av vår Tjänst kommer att vara oavbruten eller möta dina tidsförväntningar. 

Du samtycker till att vi från tid till annan kan ta bort Tjänsten på obestämd tid eller avbryta Tjänsten när som helst utan ett föregående meddelande till dig.

Tjänsten och alla Produkter och tjänster som levereras till dig via Tjänsten tillhandahålls (förutom om något annat uttryckligen anges av oss) "i befintligt skick" för din användning, utan några garantier eller villkor av något slag.

 

14. ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi, vår styrelse, befattningshavare, anställda, dotterbolag, ombud, agenter, kontraktsparter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare, är inte ansvariga för förluster eller skador som:

(i) inte kunde förutses för parterna när kontraktet ingicks, förutom om förlusten beror på vårt fel eller grovt tjänstefel; eller

(ii) inte orsakats av någon juridisk eller avtalsenlig överträdelse från vår sida; eller

(iii) är indirekta förluster, eller

(iv) är resultatet av en force majeure-händelse, enligt definitionen i avsnitt 6:75 i den nederländska civillagen.

Vi utesluter eller begränsar inte på något sätt vårt ansvar gentemot dig i fall där det är olagligt att göra det, vilket också gäller avseende förlust eller skada som orsakats av oss avsiktligt eller av grov vårdslöshet.

 

15. KOMPENSATION VID SKADA

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla skadelösa PopSockets Sweden och våra moderföretag, dotterbolag, dotterbolag, partners, befattningshavare, styrelseledamöter, ombud, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda, från alla ersättningsanspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, som görs av någon tredje part på grund av eller till följd av ditt brott mot dessa Villkor eller de dokument som dessa Villkor innehåller genom hänvisning, eller ditt brott mot någon lag eller rättigheter gentemot en tredje part.

 

16. KLAUSULERS OGILTIGHET 

I händelse av att någon bestämmelse i dessa Villkor skulle komma att fastställas vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, ska en sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, och den icke verkställbara delen ska i så fall anses vara avskild från dessa Villkor. En sådan fastställelse av enskild bestämmelse i dessa Villkor ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av andra återstående bestämmelser.

 

17. FULLSTÄNDIGT AVTAL 

Underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa Villkor ska inte utgöra ett avstående från en sådan rättighet eller bestämmelse.

Dessa Villkor utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss och reglerar din användning av vår webbplats samt de köp du gör på vår webbplats, och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer och förslag, oavsett om de är muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss.

 

18. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION 

Dessa Villkor regleras av och tolkas i enlighet med tillämpliga lagar i Sverige. 

Om du är bosatt i Sverige kan du väcka talan inför en svensk domstol.

 

19. KONTAKT

Frågor om dessa Villkor ska skickas till oss på cs@popsockets.com eller genom att kontakta oss genom kontaktformuläret på webbplatsen: https://popsocketssweden.zendesk.com/hc/en-us/requests/new.