PopSockets LLC har beviljats patent och varumärken av United States Patent and Trademark Office och i andra länder. PopSockets LLC har skyldighet och rätt att informera marknaden om våra rättigheter till patent och varumärken. PopSockets kommer även att försvara sina rättigheter vid behov. Nedan följer vår virtuella märkning, som är en del av detta arbete.

PopSockets LLC:s produkter omfattas av följande immateriella rättigheter, vilka har registrerats i USA och andra länder. Förteckningen nedan är icke uttömmande och gäller till dags dato.

Varumärken:

    Upphovsrätt:

    Patent:

    PopSockets grepp omfattas av följande patent:

    PopSockets monteringsfästen omfattas av följande patent:

    PopSockets plånböcker omfattas av följande patent:

    PopSockets LLC har även beviljats följande patent:

    När varumärken används i publikationer som endast ska distribueras i USA, ange symbolen ™ respektive ® första gången som varumärket nämns. För publikationer som ska distribueras utanför USA ska varumärkessymboler inte anges.

    Använd alltid korrekt varumärkestext: "Namnet PopSockets och PopSockets varumärken tillhör PopSockets LLC, registrerat i USA och andra länder."